Voor wie is APS Therapie

APS Therapie is voor iedereen die aan zijn of haar gezondheid wil werken. Het is zowel geschikt voor volwassenen als kinderen.

Het APS apparaat is één van de meest veilige behandelapparaten in de markt. Het is dan ook nagenoeg onmogelijk om schade te berokkenen aan het lichaam. Toch staat veiligheid voorop en adviseren we de contra-indicaties zorgvuldig te lezen en niet te behandelen in deze situaties.

Hoewel er in de onderstaande lijst van contra-indicaties nog géén gevaarlijke of risicovolle situaties zich hebben voorgedaan kunnen we alleen niet 100% garanderen dat een behandeling met APS Therapy geen enkel negatief resultaat zou kunnen opleveren. De situaties die hieronder genoemd staan zijn nog niet klinisch onderzocht op de effecten van de behandeling. Derhalve staan deze situaties (nu nog) op de lijst van contra-indicaties.

 

Contra-indicaties van APS Therapy

APS Therapy mag niet gebruikt worden in de volgende situaties:

  • Als de te behandelen persoon een elektronisch implantaat heeft (pacemaker etc.)
  • Als de te behandelen persoon gediagnosticeerd is met kanker
  • Als de te behandelen persoon lijdt aan epilepsie
  • Als de te behandelen persoon nog niet kan aangeven wat hij/zij voelt (de persoon moet minimaal ouder zijn dan 2 jaar)
  • Als de te behandelen persoon zwanger is
  • Als de te behandelen persoon recentelijk een hersen- of hartinfarct of acute trombose heeft gehad (minder dan 3 maanden geleden)
  • Het APS apparaat kan veilig worden gebruikt door personen met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen of keramische implantaten. ”Passieve” implantaten zijn dus géén contra-indicaties.

 

APS Therapy mag dus wel gebruikt worden in alle niet hierboven genoemde situaties.

Is dit interessant voor u? Kom dan nu in actie en neem direct contact op met APS Breda.